Mobilmenu

Om mig

Stina Goldbæk Francis Johannsen

Mit navn er Stina Goldbæk Francis Johannsen

"Min mission er at invitere dig ind i sanselighed, balance og en tilstand af accept, som den du lige præcis er."

Berøring med energimassagen var, hvad der i 2021 fik mig på sporet af Dortea Uggerhøjs Flowhealer-uddannelse.

Når du sanser nyt gennem kroppen, kan du også tænke nyt. Gennem berøring skabes der bevægelse. Berøring bevæger. Ikke kun fysisk, men også mentalt og følelsesmæssigt "under huden".

Jeg vil benævne mig selv som en trivselsterapeut. Trivsel betyder omtrent det samme, som glæde.

Med min baggrund som ergoterapeut, har jeg mere end 20 års erfaring i den professionelle kontakt med andre mennesker omkring meningsfuld aktivitet. Jeg er således optaget af hverdagen og det levede liv, med alt hvad du rummer. Det er i hverdagen, at vigtige udviklingsprocesser udspiller sig.

I 2016 uddannede jeg mig til Marte Meo terapeut. Marte Meo betyder "ved egen kraft".

Det har givet mig et andet syn på relationsarbejde, og hvordan den tilgang man bruger, kan få betydning for at et andet menneske kan vokse og blomstre.

Jeg vil møde dig ligeværdigt, transparent og med ønsket om, at du skal gå gladere ud af døren end da du kom ind ad den, - Ikke som ansvarlig for din proces, men som facilitator af den iboende kraft, du har i dig selv.

"Jeg tror på, at alt i universet er energi. Alt vibrerer og pulserer. Alt fra vores tanker, følelser, ord, berøringer, dufte, ja selv vores navne"

Jeg har altid været meget intuitiv og været tiltrukket af det spirituelle. Spiritualiteten er henover årene vokset og har givet mig en følelse af, at alt omkring os og i os er forbundet både kropsligt, mentalt og åndeligt. Vi er en del af noget, som er meget større end vi overhovedet kan forestille os; universet.

Jeg tror på, at du skal have både krop, sind og ånd med for at være et helt menneske.

Alle dele af dig skal være i harmoni, for at du kan være autentisk – Dig!

En tanke i dig skaber en følelse i dig og modsat skaber en følelse en tanke. Dine tanker og følelser skaber dit indre miljø i din krops celler. Dine følelser skaber dine handlinger, og handlingerne giver dig et resultat.

Det du ikke får sluppet, gentager sig, som dine mønstre. Dem kan du ændre, ved at blive bevidst omkring dem. Du kan ikke ændre noget, du ikke er bevidst omkring.

Ofte er der konstant så meget larm i omgivelserne og inde i dig selv, at du ikke kan høre hvad din intuition vil fortælle. Når kroppen og sindet bringes i ro, stilnes dit sind så din intuition kan komme igennem.

"Hvis jeg ikke har det godt, er der noget jeg har misforstået".

Den sætning har været mange år om at komme til mig. I mange år har jeg gået og været i modstand på mange områder i mit liv. Både arbejdsmæssigt, i mine relationer og inde i mig selv. Jeg kan se nu, at jeg ubevidst valgte ikke at gøre noget ved modstanden. Når den dukkede op, var det nemmere at gå og brokke sig over tingene, eller forsøge at være i det, i stedet for at lytte og tage mig af, hvad det var den egentlig hviskede om. Det var blevet til et mønster, der gentog sig. Et hamsterhjul. Energien blev ofte spildt, og dermed også min adgang til de mere positive vibrationer og min følelse af, at være i flow.

Jeg er taknemmelig for den læring min proces har bragt mig, og ønsker på alle måder at bringe de værktøjer videre, som jeg selv har mærket på min egen fysiske krop og i mit indre. Vi har nøglen til balance i os selv. Vi tror det bare ikke.